Browsing articles in "Social media"
maj 12, 2014 by Karin.Arrenfeldt

Investerarna: Antikorruption är den viktigaste CSR informationen på webben

Investerare som besöker en företagswebbplats vill helst hitta information om hur företaget aktivt arbetar med att motverka mutor och korruption. Antikorruption står därmed högre på investerarnas digitala önskelista än både Code of Conduct och en tydligt beskriven CSR strategi, enligt nya färska resultat från årets KWD Webranking 2013-2014. Helst vill de se konkreta exempel på åtgärder och aktiviteter, såsom internutbildningar eller aktivt deltagande i externa initiativ.

Så hur lyckas då din organisation med en framgångsrik kommunikation kring antikorruption? Nedan ger vi tips på tre steg som hjälper er en bit på vägen.

Steg 1 – Få med alla på banan

Alla måste förstå internt hur och varför ni arbetar med antikorruption, inte minst med tanke på områdets alla gråzoner. De anställda måste själva kritiskt kunna reflektera över sitt och andras beteenden i olika situationer – det minskar risken för snedsteg.

Steg 2 – Utbildning och kontinuerligt stöd

Hänger samman med steg ett. Många företag har en standardutbildning inom antikorruption som samtliga nyanställda genomgår vid ett och samma tillfälle, dvs. när man anländer till organisationen. Det räcker inte. Antikorruptionsarbetet måste förankras internt genom kontinuerlig utbildning och uppföljning. Uppförandekoder i all ära, men se till att de formella dokumenten kompletteras med levande information som uppdateras och anpassas till de anställdas behov. The Say No Toolkit är ett bra exempel på hur antikorruptionsarbetet kan kommuniceras interaktivt i en app. Ett annat bra exempel är dessa videor från FN som företag kan integrera på sin egen webbplats.

Steg 3 – Berätta externt om ert arbete

När ni fått den interna kommunikationen på plats är det dags att berätta för omvärlden vad det är ni gör och kommer att göra framöver. Men intressenterna vill veta mer än att ni arbetar med antikorruptionsfrågan, de vill förstå vad det innebär i praktiken – så ta tillfället i akt och utnyttja de digitala möjligheterna fullt ut! Fundera först över det budskap ni vill nå ut med och fyll sedan olika kanaler med intressant och engagerande innehåll, t.ex. genom att lyfta olika framgångshistorier, konkreta exempel och/eller utmaningar från er egen organisation. Gör de anställda till ambassadörer genom sociala medier, översätt innehåll till lokala språk för olika marknader och engagera omvärlden i ert arbete att skapa positiv förändring.

Om du är nyfiken på resten av CSR-resultaten från årets KWD Webranking så kan du ladda ner den senaste versionen av ”KWD Webranking CSR Spotlight Report” här. Rapporten innehåller en rad andra matnyttiga tips och inspiration kring digital kommunikation av CSR.april 4, 2014 by Karin.Arrenfeldt

Välkommen på workshop: Digitala lösningar på dina förtroendefrågor inom CSR

I takt med att omvärldens krav på företag att hantera olika förtroendefrågor ökar, växer också förväntningarna att kunna visa att företaget har rätt verktyg på plats för att hantera och arbeta med sina CSR-åtaganden. Digitala kanaler skapar helt nya möjligheter att sprida kännedomen om sitt CSR-engagemang externt och att levandegöra och förankra svårtillgänglig information, såsom koder och ramverk, internt. Snabba digitala kanaler med bra innehåll som redan innan finns på plats kan också vara en väsentlig del i en framgångsrik krishantering, om olyckan skulle vara framme och förtroendet står på spel.

Under nästa vecka bjuder Hallvarsson & Halvarsson tillsammans med KW Digital in till workshop där vi diskuterar hur innovativa digitala satsningar kan utveckla, förankra och stärka ditt företags arbete med viktiga förtroendefrågor. Marie Baumgarts som är CR-ansvarig på Tele2 är inbjuden som extern gäst för att berätta om hur digitala lösningar spelat in i deras anti-korruptionsarbete. Vi bjuder på lunch och diskuterar också de senaste generella trenderna inom digital CSR, utifrån årets KWD Webranking resultat.

Varmt välkommen att delta! Vi har bara ett begränsat antal platser kvar så skynda dig att anmäla dig till karin.arrenfeldt@halvarsson.se (senaste anmälan måndag 7 april).

Workshopen äger rum torsdagen den 10e april kl. 11:00 – 13:00 i våra lokaler på Sveavägen 20. Hoppas att vi ses då!

Läs mer om KWD Webranking.juli 4, 2013 by Sara Hernandez

Förstärk ert budskap under Almedalen genom digitala medel

Denna vecka är systerbyråerna KW Digital och Hallvarsson & Halvarsson på plats i Almedalen.  Schemat har varit fullspäckat och det har varit svårt att välja mellan alla mångtaliga seminarier, debatter och mingel. För att få en överblick har det huvudsakliga medlet varit Almedalsguidens mobilapp där man kunnat söka på dag och ämnen.

Trots varningar om dålig uppkoppling så har faktiskt 3G-nätet funkat bra i år, det har inte varit något problem att använda kartfunktionen, twittra från valfritt seminarium eller kolla på korta videoklipp. Men trots de tekniska hjälpmedlen som finns så tycker jag att många arrangörer har varit ganska dåliga på att utnyttja digital teknik för att förstärka sina budskap. På ett event där tusentals arrangörer slåss om uppmärksamheten måste man ta alla medlen man kan för att nå ut, för att engagera och för att leda åhörarna in på arenor där de kan fortsätta konversationen.

Bland annat slås jag av hur många seminariearrangörer det är som inte har en responsiv eller mobilanpassad webbplats som landningssida när man klickar sig vidare från deras seminarieinfo i Almedalsappen. Går man på ett intressant seminarium och vill veta mer om företaget eller organisationen så vill man besöka en webbplats där man kan läsa vad det står. Många företag har varit duktiga och satsat en hel del på webben i och med Almedalen, men till synes glömt bort den lilla detaljen att många surfar in mobilt.

Det är förvånansvärt få arrangörer som heller har tänkt på att skapa någon egen mobilapp för Almedalen. Storsatsar man på Almedalen med många seminarier och evenemang kan en app med informationen, kartor och mertjänster vara en bra komplement. Alla appar måste inte heller släppas via appstore utan kan laddas ner via en webbplats.

Det borde vara obligatoriskt med live-twittring från varje seminarium. Noterade att en del företag var bra på det och att det kontinuerligt kom uppdateringar från företagskontot, men det är långt från alla som har det tänket. Glöm inte heller att piffa till tweetsen med bilder!

Skapa Facebookevent för era (förväntat) mer välbesökta seminarier. Då man kan se vilka av ens kollegor och bekanta som ska gå blir man själv mer taggad på att gå.

Instagramhashtaggen #almedalen har gått varm under veckan. Nu kan man ju både fota och filma med Instagramappen och de företag som har lite koll har utnyttjat detta faktum. Att överlag filma sina seminarier borde också vara obligatoriskt.

Med detta sagt vill jag ändå slå ett slag för att man inte ska överdriva frekvensen på den digitala kommunikationen under Almedalen. Ingen är intresserad av vad Företag X på Twitter åt till lunch, eller att Organisation Y noterar att det är en vacker solnedgång över muren. Håll er till era områden, twittra och instagramma när det är relevant och hjälp seminariedeltagare till att få ut något mervärde från era arrangemang med hjälp av digitala hjälpmedel.

/Sara Hernandez

 april 16, 2013 by Karin.Arrenfeldt

Trender inom Digital CSR

Vikten av att kommunicera CSR online ökar ständigt. Liksom möjligheterna det skapar. En välgenomtänkt strategi för CSR-satsningar online skapar förutsättningar för ökad transparens samt interaktivitet och engagemang hos viktiga målgrupper. Detta är temat för årets Spotlight Report CSR 2013, som H&H tagit fram i samarbete med KW Digital.

Majoriteten av företagen har en CSR-strategi

Rapporten visar att alltfler företag kommunicerar strategier med tydliga mål och måluppfyllelser där även intressenter involveras som en del av processen. Några goda exempel är Unilever Sustainable Living Plan, H&M Concious Actions och Mark’s and Spencer’s Plan A.

I rapporten presenteras de senaste resultaten från KWD Webranking 2012-2013, där det framkommer att hela 78 % av de 500 största europeiska bolagen väljer att kommunicera en CSR-strategi på sin webbplats. Detta visar inte bara på hur transparensen ökat, utan också hur CSR har krupit högre upp i företagens strategiska arbete. Däremot är det fortfarande ett fåtal företag som presenterar detaljerad och mätbar CSR-data, till exempel inom miljö,  eller konkreta mål. Läs mer om det i en artikel i Miljöaktuellt.

Få kommunicerar CSR i sociala medier

Endast 3 % av de 107 största svenska bolagen presenterar CSR-information på engelska Wikipedia, som enligt Wikipedia själva har över 18 miljoner användare.

Dagens digitala integrerade medialandskap där information lätt sprider sig mellan olika källor, gör det problematiskt för ett företag att helt välja bort vissa kanaler. Eftersom företagets intressenter också är potentiella informationskällor eller avsändare är det troligt att även ditt företag blir föremål för konversation i de kanaler intressenterna rör sig i,  oavsett om ni själva är närvarande eller ej.

Risker och möjligheter

Ett exempel på hur detta kan dras till sin spets är ”fake-konton” i olika sociala media. Ett numera välkänt exempel är BP som för några år sedan fick erfara hur någon skapade ett Twitter-konto i deras namn för att kommunicera kritik mot hur de hanterat sitt oljeläckage i Mexikanska golfen. Kontot fick fler följare än företagets egna officiella konto.

Genom att vara lyhörd, aktiv och transparent kan ett företag öka förutsättningarna för inflytande över vilka budskap som ingår i det stora flödet av information i vitt spridda kanaler – att eftersträva full kontroll är omöjligt. Görs detta på rätt sätt skapas också stora möjligheter till ökad interaktion mellan företagen och deras intressenter, samarbeten och resurs- och kunskapsutbyte.

Höj ribban på din digitala CSR-kommunikation

Resultaten från undersökningen visar på en stor outnyttjad potential för många företag. I februari arrangerade vi en workshop där inbjudna företagsrepresentanter från kommunikation, webb och/eller CSR tillsammans med oss diskuterade hur det egna företaget konkret skulle kunna nyttja de möjligheter som en digital plattform tillför CSR-arbetet, men även vilka utmaningar som finns. Några av våra slutsatser blev:

 • Skapa rätt förutsättningar för ett systematiskt arbete snarare än bara punktinsatser genom att utveckla en plan innan man gör stora satsningar på sin digitala kommunikation.
 • Att involvera många intressenter är både en utmaning och en stor möjlighet. Flera företag är bra på att involvera kunden i sina övriga processer, utmaningen är att föra över detta även till CSR och att bredda intressentgruppen för att fånga upp alla relevanta inspel – även de obekväma.
 • För att hålla konversationen med intressenterna levande krävs aktivitet och engagemang. Initiativ till dialog kommer att skapa förväntningar hos intressenterna, och företagen bör ha ett systematiskt sätt att agera, en strategi och dedikerade resurser.

Utvalda delar från Workshop om Digital CSR med resultat från KWD Webranking 2012-2013:

 

 augusti 22, 2012 by Katrin Kolare

10 webbstyrningstrender 2012

KWD – systerföretag till Hallvarsson & Halvarsson – har ställt frågor till webbansvariga på de största börsnoterade företagen i Europa kring planering, prioriteringar och utmaningar för företagswebbplatsen under 2012. Undersökningen visar följande 10 trender:

1. Företagswebbplatsen är högsta prioritet

90 % av de tillfrågade kommer att prioritera och förbättra företagets webbplats under 2012, medan 83 % kommer att prioritera företagskommunikation och 67 % sociala medier.

2. Utökade investeringar till företagswebbplatsen

24 % kommer att spendera mer pengar på företagswebbplatsen jämfört med föregående år. 37 % kommer att arbeta med samma budget.

3. Webbplatsen är navet för kommunikation och ger information till viktiga målgrupper

Många delar uppfattningen att företagswebbplatsen har två viktiga uppdrag. Den är dels navet i kommunikationen till företagets intressenter, den är dels den huvudsakliga källan till tillförlitlig och relevant information till nyckelmålgrupper.

4. Ledande befattningshavare deltar i företagets webbplats

I 50 % av företagen deltar ledande befattningshavare i fastställande av mål och visioner för företagets webbplats.

5. Alla goda ting är tre – även när man arbetar med webbplatser

I 59 % av företagen arbetar 1-3 personer heltid med företagets webbplats, i 11 % av företagen arbetar 10 personer eller fler heltid med företagets webbplats.

6. Webbanalys är inte en del av den dagliga rutinen

10 % arbetar dagligen med webbanalys, medan 68 % bara en gång i månaden eller mindre.

7. Företagens sociala medier är en besvikelse för webbansvariga

Över 60 % är missnöjda med sin sociala mediestrategi, integration, innehåll, närvaro och respons.

8. Ökade utgifter för sociala medier

24 % kommer att spendera mer pengar på sociala medier jämfört med 2011, endast 3 % kommer att spendera mindre.

9. Press, karriär och CSR är heta ämnen inom sociala medier

Press, karriär och CSR är de ämnen företagen kommer att prioritera mest i sociala medier. Investerarrelationer och bolagsstyrning kommer att få minst uppmärksamhet.

10. Appar är viktiga

2 av 3 tycker att företagens kommunikationsappar är viktiga eller till viss del viktiga. 63 % kommer att prioritera appar under 2012.

Mer fakta från KWD Web Management Report 2012

 I korthet: KWD Web Management Report 2012

 • 122 webbansvariga från 100 företag i 17 länder deltog i undersökningen som ligger till grund för KWD Web Management Report 2012.
 • 62 % av företagen som deltog i undersökningen ingår i Financial Times Europe 500.
 • Resultaten finns att ta del av gratis i KWD Web Management Report 2012. Rapporten publiceras som öppen undersökning (resultatet är tillgängligt för alla) under en Creative Commons licens av KWD (systerföretag till Hallvarsson & Halvarsson).

För mer information om KWD Web Management Report kontakta Katrin Kolare på 08-407 22 76 eller katrin.kolare@halvarsson.se

Eller här: http://www.halvarsson.se/Medarbetare/Vi-som-arbetar-har/

 

Creative Commons License
KWD Web Management Report 2012 by KWD is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.kw-digital.com.

 

 maj 7, 2012 by Sanna Stefansson

Frukostseminarium: Framtidens pressrum

För något år sedan var ”Social Media Newsroom” den stora trenden när det gäller företagswebbplatser. Alla pratade om det, få hade ett, och bland förebilderna nämndes ofta SEB och Scania som goda exempel. Men hur ser läget ut i dag? Vi ordnade nyligen ett frukostseminarium för att försöka ge svar på den frågan.

Seminariet fokuserade på hur pressrummet passar in i det medielandskap som växt fram under de senaste åren. Social media newsroom är en tjusig benämning, men vad innebär det i praktiken? En trend som vänt är att bygga pressrummet helt externt från den ordinarie webbplatsen, i dag går det mot att samla ihop och integrera. Och precis som allting annat gäller det att optimera även pressrummet för mobila enheter: det finns en anledning till att alla pratar om responsive design.

En av de tydligare budskapen är att i dag räcker det inte längre med att bara ha ett pressrum, hur socialt och användarvänligt det än är. Du vinner även på att komplettera med en pressrumstjänst som Mynewsdesk. Och varför inte göra som General Motors, som använder Google+ som socialt pressrum? Underskatta inte heller själva arbetet kring dina pressmeddelanden, som börjar med att hitta själva berättelsen. I vilket sammanhang är din nyhet av intresse för andra? Och hur får du deras uppmärksamhet?

Företag och organisationer som deltog

Assa Abloy, Rädda Barnen, GE, Vattenfall, Sapa, Delphi, ICA, KPMG, SBAB, Skanska, SEB och Fortum.

Pressrum att kolla närmare påapril 11, 2012 by Sanna Stefansson

Tillbakablick på Webcoast 2012

För några veckor sedan var jag på Webcoast, en så kallad knytkonferens (läs mer om konferensmodellen här) i Göteborg. Det här inlägget skulle egentligen ha publicerats strax därefter, men sjukdom kom i vägen. Bättre sent än aldrig dock, så här kommer en summering av några av de sessionerna som gjorde mest intryck på mig!

Varför API?

Annika Lidne körde igång API-spåret med ”Marknadsföring med API”. Hon pratade bland annat om poängen för företag med att öppna upp den information de har, och att APIer är ”det nya svarta” för myndigheter. Man bör som företag även tänka på utvecklare som en del av kundkretsen. När produkter och tjänster blir digitala innebär det också att det kan integreras; vi lever i ett ekosystem. Tjänster måste vara ihopkopplade. En av anledningarna till att Twitter lyckades över andra mikrobloggtjänster var just deras API, som gjorde det enkelt för utvecklare att ta fram tredjepartsapplikationer som tilltalade användarna. Har man inget API i framtiden kommer man i många fall få svårt att sälja. Här och här finns två alternativ av Annikas presentation på Bambuser.

Andreas Krohn, som driver den svenska API-siten mashup.se, fortsatte API-spåret. Han började med att förklara vad nyttan är med att ha ett API tillgängligt. ”Du kan aldrig komma på alla sätt att tjäna pengar på din data – med API kan andra hjälpa dig med det.” Han pratade också om Open Stockholm, Stockholms stad presentation av deras öppna data. Värt att kolla in är också Open Stockholm Award, en tävling för bästa idén eller app med Stockholms öpna data. Andreas arrangerade själv en tävling, Sveriges bästa API, för att visa vilka fantastiska APIer som finns här. Här kan du se Andreas presentation.

Skriva säljande texter

Språkkonsulten Anna Hass körde en session om att skriva säljande texter. Hon började med att visa upp ett klassiskt säljbrev från Världsnaturfonden. Det som gör dessa säljbrev till klockrena exempel på bra texter, är att det tydligt framgår vad avsändaren vill att mottagaren ska göra. Det övertydliga med inbetalningskort, sympatiska bilder och enkel text beror inte på att de betraktar läsaren som dum i huvudet, utan att det faktiskt fungerar. De som står bakom sådana här säljbrev mäter och vet att det fungerar – något som fler skribenter borde bli bättre på.

Det som framgick tydligast under Annas session var att alla texter är instruktioner och måste ha ett syfte.

 • Förstå läsarens process och hjälp hen genom den. (Om du ska sälja en bokhylla är ”Vi hugger ned träd” förvisso korrekt sett från tillverkning, men det som relaterar till mottagaren är snarare ”Har du många böcker?”.)
 • Var tydlig med vad du vill att läsaren ska göra, samt hur och när.
 • Motivera med faktaargument, väck rätt känslor och inge förtroende.

Vill du kolla igenom presentationen från Annas session gör du det här.

Pinterest

Pinterest är en av de mest hypade sociala medier-tjänsterna just nu. Enkelt beskrivet är det en digital anslagstavla där du samlar inspirerande bilder från nätet i olika kollage. Populariteten hos tjänsten har dock väckt frågetecken kring vad som gäller med rättigheter för bilder, där Pinterest å ena sidan uppmuntrar användare att pinna (det vill säga bokmärka) bilder de hittar, men samtidigt håller användarna helt ansvariga för rättsliga följder av detta.

Karl Nilsson körde en session med rubriken ”Pinterest – farligare än cigg?” Diskussionen kretsade mycket kring hur Pinterests användarvillkor och inställning till immaterialrätt kommer påverka såväl klimatet på nätet som lagstiftningen i framtiden. Läs gärna Karls inlägg och se diskussionen här. Sedan Webcoast har dock Pinterest uppdaterat sina villkor.

Mer från Webcoast

Men det fanns så klart många fler intressanta ämnen på schemat. Jag hade gärna varit med på Matters session om innehållsstrategi för nya Facebook Timeline till exempel. Att höra Deeped Niclas Strandh och Brit Stakston debattera om listor eller lyssna på Therese Raymond och Christina Löfvings session om spelifiering i skolan hade inte varit fel det heller. Som tur är räcker det med att följa länkarna eller söka på Webcoast på Bambuser för att ta del av det mesta i efterhand. Tack för en fin och välorganiserad konferens, Webcoast!januari 5, 2012 by Sara Hernandez

Se över din och ditt företags LinkedIn-profil inför 2012

Årskiftet är alltid ett klassiskt tillfälle för nya tag, hoppfulla nyårslöften och planering inför det kommande året. Att börja träna, läsa fler böcker eller kanske byta jobb är nog ganska vanliga nyårslöften. Oavsett om man planerar ett karriärskifte inom 2012 kan det vara en bra idé att börja året genom att se över sin LinkedIn-profil. Cirka 700 000 svenskar har redan konto på LinkedIn och nu när tjänsten även har översatts och finns tillgänglig på svenska kommer antalet antagligen öka stadigt. Spotlight PR har gjort en undersökning som visar på att 43% av arbetsgivare har använt sociala medier som exempelvis LinkedIn vid rekrytering. Att kolla upp jobbkandidater på Google är väl snarare regel än undantag idag och en av de första sökresultaten kan mycket väl vara ens LinkedIn-profil.

På liknande sätt är det också vettigt för alla företag och organisationer att se över hur de ser ut på LinkedIn. Oavsett om ditt företag har tagit ett aktivt beslut att finnas på LinkedIn så är ni med största sannolikhet redan representerade där med ett antal följare. Har ni inte tagit kontroll över er LinkedIn sida är det hög tid att ni gör det nu.

5 tips – så optimerar du din egen LinkedIn-profil

 1. Glöm inte det grundläggande – ditt fullständiga namn, en professionell bild samt en beskrivande titel. En del väljer att visa enbart förnamn och med intitial till efternamnet, men det begränsar ju hittbarheten.
 2. Snåla inte med informationen – fyll i dina erfarenheter, utbildningar och kompetenser och beskriv tydligt vad du har gjort och vad du kan. Ju mer information desto lättare är det för exempelvis rekryterare att hitta dig eller för potentiella arbetsgivare att kunna utvärdera dig.
 3. Var inte blyg för att be om rekommendationer – har du jobbat med någon som har uppskattat din insats så be dom om en rekommendation på LinkedIn.
 4. Koppla på relevanta applikationer. Man kan utöka sin LinkedIn-profil genom att inkludera applikationer som ens senaste Slideshare-presentationer, blogginlägg, Twitterflöde eller Amazon reading list.
 5. Utöka ditt nätverk! LinkedIn är inte Facebook, man måste inte fundera över om det är passande att ha kollegan, kunden eller samarbetspartnern som ”vän”. LinkedIn är byggt för professionella relationer och är ett bra sätt att hålla kontakten med gamla kollegor, folk man har samarbetat med, kunder och uppdragsgivare. Ju fler kontakter du har desto större är också chansen att de som söker på dig upptäcker att ni har gemensamma kontakter vilket kan vara en fördel vid exempelvis rekrytering.

5 tips – så optimerar du ditt företags LinkedIn närvaro

 1. Fyll i den grundläggande informationen om ditt företag: Beskrivning, specialistområden, logga och kontaktinformation. Om ingen har ändrat på inställningarna så bör du som anställd ha möjlighet att administrera ditt företags LinkedIn sida genom knappen ”Administrationsverktyg” i högermarginalen.
 2. Fyll i Produkter/Tjänster. Detta ligger under en egen flik och man kan lägga upp ett antal olika produkt eller tjänsteområden med bild och beskrivning.
 3. Skapa en LinkedIn-plugin för ditt företag och lägg upp på företagswebbplatsen, företagsbloggen eller andra passande ställen.
 4. I höstas lanserade LinkedIn statusuppdateringar för företagssidor, så nu kan man även som företag dela med sig av information som hamnar i följarnas informationsflöde. Precis som med Facebook är det viktigt att inte spamma med allt för mycket irrelevant innehåll, men några väl utvalda uppdateringar i veckan med intressanta nyheter är en bra nivå.
 5. Fundera över hur ditt företag kan använda sig av LinkedIn-grupper för att förstärka relationen anställda emellan, med fd anställda (alumnigrupper) alternativt med kunder, partners eller andra intressenter.

/Saradecember 19, 2011 by Sara Hernandez

Digital kommunikation 2012 – del 4/4: 10 trender inom sociala medier

Den allra sista delen på seminariet om digital kommunikation 2012 handlade om sociala medier, och det var jag själv som höll i detta.

10 trender relaterade till sociala medier 2012

 1. Fokus på nytta
  Vi börjar bli urless på företag som basunerar ut att man kan följa dom på Twitter, gilla dom på Facebook och nu även på Google+. Vi följer inte företag för skojs skull, vi vill få någon nytta av det. Antingen att man ska lära sig något nytt, få information och erbjudanden som är relevanta för en själv eller bli road på något sätt. Företagen måste fokusera på nyttan för kunden eller intressenten, hur kan de underlätta kundens vardag eller bidra med rätt information vid rätt tidpunkt.
 2. Crowdsourcing
  Det känns som att crowdsourcing har varit ett buzzord länge, med uttjatade exempel som My Starbucks idea, men utan att så många har fått till det rätt. Under 2011 har vi dock sett hur integreringen av crowdsourcing och sociala medier kan vara ett vinnande koncept, som exempelvis Danske Banks idébank . Jag förutspår att vi kommer få se fler exempel under 2012.
 3. Mobilt
  Behöver knappast säga nått om den här trenden. När 9/10 av alla mobiler som säljs i Sverige är smartphones och man förutspår att det kommer att ha sålts 400 000-500 000 iPads i Sverige innan detta året är slut, samt att 36% av befolkningen över 12 år surfar mobilt (fördubbling från tidigare år) är trenden ganska tydlig. Framtiden är mobil och företag måste anpassa sin försäljning, kommunikation och kundkontakt efter denna utveckling.
 4. Spelifiering (gamification)
  Gamification är något som har talats om länge och förhoppningsvis är 2012 det året då man inte bara tänker på spelmekanismer som samlandet av knappar och borgmästarmärken för att trigga en viss handling utan att man verkligen tänker på att motivera människor genom att göra själva handlingen så lekfull och lustfylld som möjligt.
 5. Mätning av inflytande
  Än så länge är det mest folk i den diffusa gruppen ”social media-experter” som bryr sig om sitt Kloutscore, dvs värdet på hur stort inflytande man har på nätet i form av hur många som retweetar ens fyndigheter på Twitter m.m. 2012 lär dock fler få upp ögonen för den här typen av mätverktyg, inte minst företag som försöker mäta framgångar och ROI i sociala medier.
 6. Digitalt varumärkesbyggande
  Facebook håller på att rulla ut Timeline till alla och envar, och då mångas digitala jag = Facebookprofilen så kommer många bli mer medvetna om hur de faktiskt presenterar sig själv online. Digitalt varumärkesbyggande blir en angelägenhet för alla och inte bara för självmedvetna bloggare. Aktivera din Timeline här.
 7. Algoritmerna styr vår informationskonsumtion
  Samtidigt som vi människor bygger våra varumärken online genom att visa vilka vänner vi har, företag vi följer, arbetsplatser vi har jobbat på, samt vad vi gillar, konsumerar, lyssnar på och läser så skapar vi också en större informationsmängd om oss själva som är tillgänglig för de tjänster vi använder oss av. Denna informationsmängd används sedan för att försöka presentera den informationen och reklambudskapen som tjänsten bedömer är relevant för oss. Meningen är att vi ska se målgruppsanpassade annonser, interagera med de vänner som står oss närmast och ta del av den företagsinformation som vi tycker är mest intressant och detta bedöms via speciella algortimer (ex Facebooks edgerank).
 8. Social konsumtion av varor, tjänster och information
  Detta är ingen ny trend, social commerce och social shopping har redan funnits i några år och de flesta e-handlare har olika typer av system för rekommendationer, gilla-markeringar och ratingsystem för att trigga konsumenterna. Facebook tar dock det hela till en ny nivå i och med sina sociala appar där vi i realtid ska se vilken musik våra vänner lyssnar på, vilka nyheter de läser eller filmer de tittar på.
 9. Digital storytelling
  Våra sociala nätverk som Facebook, Google och snart Twitter tillåter företag att skapa varumärkessidor och med den utvecklingen som sker på dessa (det spekuleras i att företagssidorna på Facebook också kommer att få Timeline-funktionalitet) finns stora möjligheter för digitalt storytelling. Sociala nätverks förmåga att spara och presentera informationen på ett tilltalande och överskådligt sätt över tid ger ett mycket mer levande medium än exempelvis en företagswebbplats. Precis som vi privatpersoner får vårt digitala varumärke åskådliggjort kommer företag också bli mer medvetna om vilken bild de presenterar av sig själva och sin historia i digital form.
 10. Integritet och säkerhet kommer stå i fokus 2012
  Ju mer information vi privatpersoner lämnar ut om oss själva och ju fler sociala nätverk som företag finns med på desto sårbarare blir vi. Nyhetsrapportering om dataintrång, ID-kapning, brandjacking, social media-kriser och annat som har skadat personer, företag och varumärken har funnits gott om under 2011 och 2012 blir året då vi bler mer medvetna om säkerhetsaspekterna, både som privatpersoner och företag/organisationer.

 

 

 

Delar i bloggserien om Digital kommunikation 2012:

 1. Innehåll på företagswebbplatsen
 2. Designtrender
 3. Teknik och funktion
 4. Sociala medier

 

/Saranovember 25, 2011 by Sara Hernandez

Sociala medier, arbetsrätt och kriskommunikation

Tidigare i veckan var jag och en kollega inbjudna att hålla en dragning om sociala medier och kriskommunikation hos advokatbyrån Delphi. Dragningen var del av ett större seminarie på temat ”Legal Aspects on Social Media” där representanter från Delphi och Reed Smith diskuterade regler och lagar kring användandet av sociala medier för anställda och arbetsgivare.

Detta ämne har ju varit högaktuellt de senaste åren då allt fler använder sig av olika typer av sociala medier och nätverk och samtidigt har vi mötts av rubriker i media kring personer som har eller har försökts sparkats på grund av bilder och innehåll på Facebook, eller som pratat nedsättande om arbetsgivaren på bloggar, eller som genom bloggen har gett en negativ bild av sin yrkeskår eller arbetsplats. Till och med det man tror är privata konversationer i stängda grupper eller bland en begränsad vänkrets kan leda till rättsliga påföljder.

Enligt en undersökning av Novus Opinion har 34 % av svenskar i den privata sektorn någon gång kommenterat kring en arbetsgivare, arbetsplats eller kollega i något forum på nätet.

Vad får man säga om sin arbetsgivare i sociala medier

I Sverige råder ju yttrandefrihetslagen, men när det gäller anställda i den privata sektorn så har lojalitetsplikten företräde. Detta innebär att vi inte publikt får kritisera vår arbetsgivare på ett sätt som kan vara skadligt för denne, kritiken ska tas internt. Så helt enkelt är det så att medan vi är anställda på ett företag så får vi inte snacka skit om företaget på sociala medier, även om det är i ett till synes stängt forum som vår egen icke-publika Facebooklogg eller i en stängd grupp. Någon kan alltid ta en skärmdump och skicka vidare eller publicera på någon publik plats.

Intressant att observera är att det gäller andra regler för den offentliga sektorn då vi som medborgare alltid har rätt att kritisera staten, oavsett om vi jobbar för den eller inte. Men där kan man å andra sidan ha andra regler, som tystnadsplikt och patientkonfidentialitet att ta hänsyn till.

Social media policies viktiga

Många anställda är inte medvetna om de här typerna av lagar och regler, därför är det viktigt att man som företag eller organisation ser till att formulera tydliga policies och kommunicera ut dem:

 • Användandet av sociala medier under arbetstid.
 • Vilken typ av information som inte får spridas i sociala medier (eller i andra kanaler)
 • Förhållningssätt när det gäller företagets egna social kanaler
 • Användning av disclaimers för att skilja på privat och företagsanvänding av sociala medier

Ansvar för innehåll från tredje part

Ett företag som finns och agerar i sociala medier och driver egna kanaler måste förhålla sig till lagen om elektroniska anslagstavlor. Detta innebär att man är ansvarig för att moderera det användargenererade innehållet som exempelvis Facebookinlägg eller bloggkommentarer och inom en rimlig tid ta bort sådant som bryter mot lagen.

Dock är det intressant att notera att i ett rättsmål så slogs det fast att en ägare till en blogg är ansvarig för kommentarerna på bloggen om denne aktivt modererar kommentarerna på förhand, men inte om den har aktivt valt att inte moderera.

Sociala medier och kriskommunikation

I dagens uppkopplade och nätverkande samhälle har omvärldsbilden för företag påverkats drastiskt. Det finns så oerhört många fler medier, bloggar, intressentnätverk, plattformar och kanaler att ta hänsyn till och när ett företag utsätts för en kris är detta något som avhandlas inte bara i traditionell media utan även twitterstormar, Facebookgrupper och spridda blogginlägg spelar in i hur omvärlden uppfattar och diskuterar krisen. Samtidigt skapar fler och fler företag egen närvaro i digitala kanaler, men de är inte alltid beredda när krisen ändå slår till.

10 tips för hur man hanterar kriskommunikation och sociala medier

 1. Ha utarbetade policies och riktlinjer för de anställda – så kanske man kan undvika situationer som de jag nämnde i början av detta inlägg.
 2. Använd er av verktyg för online omvärldsbevakning, och titta lite extra på verktyg som exempelvis Klout.com för att utvärdera digitalt inflytande.
 3. Sköt era egna kanaler, sidor och grupper på sociala medier – då är man mer förberedd och kan besvara kritiken på Facebook eller Twitter när något väl händer. BP är ju ett klassiskt exempel där då man inte hade en egen närvaro i samband med oljekatastrofen i Mexikanska gulfen öppnade upp för att följarna flockades till fejkkontot @BPGlobalPR istället.
 4. Vårda era fans och ambassadörer. Det finns alltid kunder som brinner för ert varumärke, genom att finnas på sociala medier och skapa en god relation till dessa har man också potentiellt allierade som står bakom företaget även när det krisar.
 5. Var öppen och transparent. När en kris inträffar så publicera själv den informationen som ni kan om denna, visa att ni spelar med öppna kort och är tillgängliga för dialog.
 6. Öka på kommunikationsprocessen. När en kris inträffar så kommer folk att kräva svar och i sociala medier vill man ha svaret nu. Ska man finnas på Twitter eller Facebook så gäller det att man finns på plats och svarar fort och…
 7. …att man delegerar ansvar. En kommunikationsdirektör kan inte idag sitta som ensamt ansvarig för all kriskommunikation. Fans och följare kräver omedelbara svar och kommer inte acceptera att vänta på att ett officiellt uttalande släpps till media påföljande vardag. De som jobbar med dessa kanaler måste få mandat att kunna adressera frågor och kommentarer.
 8. Sociala medier kräver också att en ändring i tonaliteten. När en kris sker så vill inte kunder och intressenter få mekaniska medietränade svar upprepade till sig. Man vill att företaget ska visa medmänsklighet och empati.
 9. Efter att en kris har inträffat kommer förstasidorna i media att fokusera på något annat, men på nätet och i sökmotorresultaten lever krisen vidare i blogginlägg, diskussionstrådar och kommentarer. Här får man fundera som företag över vad man kan göra för att påverka den digitala bilden av ens företag och arbeta med sökmotoroptimering och närvaron på sociala kanaler.
 10. Timing är viktigt! Om man har genomlevt en kris så bör man kanske inte göra som Qantas gjorde – att bara några veckor efter en stor strejk med inställda flyg som följd starta upp en reklamkampanj på Twitter som bara gjorde kunderna ännu argare.

/SaraSidor:12345»