Browsing articles in "Financial communications"
september 7, 2012 by Karolina Dubowicz

Tala begripligt, CSR-nörd!

På Hallvarsson & Halvarsson vurmar vi förstås för effektiv kommunikation. Effektiv som i ändamålsenlig. Som i övertygande och förtroendeskapande. Vad krävs då för att lyckas? Ja, helt grundläggande är ju att uttrycka sig begripligt. Det låter enkelt men det är inte lätt. I alla fall inte då bolag ska berätta hur de styr mot lönsam tillväxt samtidigt som de värnar om människors och planetens resurser. (Eller genom att värna om människor och miljö.) Jag talar alltså om CSR*-kommunikation.

Onödigt krångel

Lite för ofta slås jag av hur onödigt abstrakt eller krånglig kommunikationen inom det här fältet fortfarande är – även till så kallade expertmålgrupper. Det är nästan så att jag får lust att göra striden mot CSR-jargongen till mitt stora kall. För vad menas egentligen med sådant som ”… har som ambition att sträva mot en hållbar utveckling med hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer …”? Eller varför tala om vad som är ”materiellt” när det i de flesta sammanhang går lika bra eller bättre med ”väsentligt” eller ”viktigt”?

Tydlighet vinner

Varför det är på det här sättet vågar jag inte spekulera i. Låt oss istället påminna oss om vad bolag har att vinna på att tala om CSR på ett begripligt sätt och vad de kan förlora på att inte göra det. Hur företag beter sig och vad de åstadkommer är helt enkelt förbaskat viktigt. Omvärldens krav på insyn är med rätta högt ställda. Det handlar om att förklara, motivera och bevisa. Då duger inte oklara framställningar. Det är upp till dig att ge din kund, investerare eller drömrekrytering chansen att fatta ett medvetet beslut.

Klarspråk är det som gäller om man vill nå utanför skaran av de redan frälsta. Den som använder begrepp – och argument – som uppfattas som obegripliga eller betydelselösa får inte andra med sig, varken inom eller utanför den egna organisationen. Till exempel: när Amnesty började bearbeta företag talade de inte om det moraliskt felaktiga i att kränka de mänskliga rättigheterna utan om riskhantering.

Vad göra?

Så vad ska man göra för att bli tydligare i sin CSR-kommunikation? Tipset framför andra är att skippa fluffet. Substans är det som gäller – var konkret och underbygg med fakta. Och ställ dig ett par frågor:

 1. Vad vill du egentligen säga till vem? Har du gjort det?
 2. Har du besvarat frågor (vad, hur, varför, när) eller har du väckt (fel) frågor?
 3. Skulle din mamma förstå?

Språkrådets test är också värt en titt.

Och om du inte tror på något av det här, så tro på Einstein: ”Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare.”

* I tydlighetens namn borde vi kanske börja använda andra begrepp än CSR men den diskussionen sparar vi till en annan gång.juni 1, 2012 by Sarah Östberg

Ambitiösa trender på H&H årsredovisningsseminarium 2012

CSR fortsätter att vinna mark och bolagen blir allt bättre på att kommunicera i sina årsredovisningar. Det var två av budskapen som besökarna på H&H:s årsredovisningsseminarium fick sig till livs. H&H slog även ett slag för att bolagen ska inkludera en tydligare investment story i sina årsredovisningar samt poängterade värdet av att engagera sig i en effektiv produktionsprocess.

H&H:s vd Martin Petersson hälsade nya och gamla vänner välkomna till seminariet.

Den 31 maj arrangerade vi på H&H vårt årliga årsredovisningsseminarium. Ett hundratal kommunikatörer och ekonomer hade samlats i IVA:s anrika lokaler för att bli inspirerade inför nästa årsredovisningssäsong.

Efter en inledning av vår inspirerande grundare Mats Hallvarsson, som berättade om sin forskning om förtroendeskapande kommunikation, riktades fokus på årets skörd av årsredovisningar.

Investment story – ”Varför ska jag investera i Företaget?”

Katja Margell, som är ansvarig för H&H:s tjänsteområde IR, slog ett slag för att lyfta fram bolagets investment story på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Hela årsredovisningen är på sätt och vis en investment story, menade Katja, men det är bra att hjälpa läsaren genom att göra en eller par sidor med kondenserad information som tydligt svarar på frågan ”Varför ska jag investera i Företaget?” En bra investment story byggs upp genom samlad information om affärsmodell och finansiella mål; tillväxt och marknadsutsikter; kassaflöde och utdelning samt avkastning över tid.

God kommunikation i årets årsredovisningar

Efter Katja berättade Peter Månsson som vanligt om trenderna i årets skörd av årsredovisningar. Det var glädjande ord. Allt fler bolag är ambitiösa och gör sitt yttersta för att skapa god kommunikation i sina årsredovisningar. Innehållet ”lyfter från sidorna” med hjälp av färg, illustrationer och generöst med utrymme. Peter berättade också att den legala delen växer. Denna gång inte till följd av nya regleringar, utan främst tack vare högre ambitionsnivå inom bland annat risker och ansvarsfullt företagande.

Engagerad projektledare en av flera framgångsfaktorer

Efter en timmes fokus på innehåll och uttryck påminde Sarah Östberg åhörarna om att hög kvalitet i slutprodukten inte kan uppnås om inte processen är på plats. Ett årsredovisningsprojekt med ambitioner måste ha en engagerad projektledare med tid och befogenheter och allt som kan göras före årsskiftet ska göras före årsskiftet. Det var två av Sarahs tio handfasta tips. Med god planering, stort engagemang och öppen dialog skapas förutsättningar för att kunna genomföra alla visioner om god kommunikation i en årsredovisning.

Efter mingel- och lunchpaus berättade den inbjudne vetenskapsjournalisten och författaren Kristoffer Gunnartz om hur man kan tänka när man vill berätta begripligt om komplicerade saker.

Hållbarhet integreras i affären

Slutligen gav tre av H&H:s CSR-konsulter – Lina Andersson, Tommy Borglund och Carina Silberg – en bild av det senaste inom hållbarhetsredovisningar. Bolagen avancerar och allt fler rapporterar enligt GRI och har mål inom CSR-området. Det finns en tydlig trend mot att integrera hållbarhet i affären och allt fler investerare tar in etik, miljö och sociala frågor i sina bedömningar. Precis som Katja och Peter, visade Lina, Tommy och Carina flera goda exempel från årets skörd av års-/och hållbarhetsredovisningar.

Är du nyfiken på mer? Intresserad av att ta del av goda inspirerande exempel? Vill du träffa någon av oss och få en personlig dragning? Välkommen att höra av dig! Du hittar oss här.

 november 25, 2011 by Sara Hernandez

Sociala medier, arbetsrätt och kriskommunikation

Tidigare i veckan var jag och en kollega inbjudna att hålla en dragning om sociala medier och kriskommunikation hos advokatbyrån Delphi. Dragningen var del av ett större seminarie på temat ”Legal Aspects on Social Media” där representanter från Delphi och Reed Smith diskuterade regler och lagar kring användandet av sociala medier för anställda och arbetsgivare.

Detta ämne har ju varit högaktuellt de senaste åren då allt fler använder sig av olika typer av sociala medier och nätverk och samtidigt har vi mötts av rubriker i media kring personer som har eller har försökts sparkats på grund av bilder och innehåll på Facebook, eller som pratat nedsättande om arbetsgivaren på bloggar, eller som genom bloggen har gett en negativ bild av sin yrkeskår eller arbetsplats. Till och med det man tror är privata konversationer i stängda grupper eller bland en begränsad vänkrets kan leda till rättsliga påföljder.

Enligt en undersökning av Novus Opinion har 34 % av svenskar i den privata sektorn någon gång kommenterat kring en arbetsgivare, arbetsplats eller kollega i något forum på nätet.

Vad får man säga om sin arbetsgivare i sociala medier

I Sverige råder ju yttrandefrihetslagen, men när det gäller anställda i den privata sektorn så har lojalitetsplikten företräde. Detta innebär att vi inte publikt får kritisera vår arbetsgivare på ett sätt som kan vara skadligt för denne, kritiken ska tas internt. Så helt enkelt är det så att medan vi är anställda på ett företag så får vi inte snacka skit om företaget på sociala medier, även om det är i ett till synes stängt forum som vår egen icke-publika Facebooklogg eller i en stängd grupp. Någon kan alltid ta en skärmdump och skicka vidare eller publicera på någon publik plats.

Intressant att observera är att det gäller andra regler för den offentliga sektorn då vi som medborgare alltid har rätt att kritisera staten, oavsett om vi jobbar för den eller inte. Men där kan man å andra sidan ha andra regler, som tystnadsplikt och patientkonfidentialitet att ta hänsyn till.

Social media policies viktiga

Många anställda är inte medvetna om de här typerna av lagar och regler, därför är det viktigt att man som företag eller organisation ser till att formulera tydliga policies och kommunicera ut dem:

 • Användandet av sociala medier under arbetstid.
 • Vilken typ av information som inte får spridas i sociala medier (eller i andra kanaler)
 • Förhållningssätt när det gäller företagets egna social kanaler
 • Användning av disclaimers för att skilja på privat och företagsanvänding av sociala medier

Ansvar för innehåll från tredje part

Ett företag som finns och agerar i sociala medier och driver egna kanaler måste förhålla sig till lagen om elektroniska anslagstavlor. Detta innebär att man är ansvarig för att moderera det användargenererade innehållet som exempelvis Facebookinlägg eller bloggkommentarer och inom en rimlig tid ta bort sådant som bryter mot lagen.

Dock är det intressant att notera att i ett rättsmål så slogs det fast att en ägare till en blogg är ansvarig för kommentarerna på bloggen om denne aktivt modererar kommentarerna på förhand, men inte om den har aktivt valt att inte moderera.

Sociala medier och kriskommunikation

I dagens uppkopplade och nätverkande samhälle har omvärldsbilden för företag påverkats drastiskt. Det finns så oerhört många fler medier, bloggar, intressentnätverk, plattformar och kanaler att ta hänsyn till och när ett företag utsätts för en kris är detta något som avhandlas inte bara i traditionell media utan även twitterstormar, Facebookgrupper och spridda blogginlägg spelar in i hur omvärlden uppfattar och diskuterar krisen. Samtidigt skapar fler och fler företag egen närvaro i digitala kanaler, men de är inte alltid beredda när krisen ändå slår till.

10 tips för hur man hanterar kriskommunikation och sociala medier

 1. Ha utarbetade policies och riktlinjer för de anställda – så kanske man kan undvika situationer som de jag nämnde i början av detta inlägg.
 2. Använd er av verktyg för online omvärldsbevakning, och titta lite extra på verktyg som exempelvis Klout.com för att utvärdera digitalt inflytande.
 3. Sköt era egna kanaler, sidor och grupper på sociala medier – då är man mer förberedd och kan besvara kritiken på Facebook eller Twitter när något väl händer. BP är ju ett klassiskt exempel där då man inte hade en egen närvaro i samband med oljekatastrofen i Mexikanska gulfen öppnade upp för att följarna flockades till fejkkontot @BPGlobalPR istället.
 4. Vårda era fans och ambassadörer. Det finns alltid kunder som brinner för ert varumärke, genom att finnas på sociala medier och skapa en god relation till dessa har man också potentiellt allierade som står bakom företaget även när det krisar.
 5. Var öppen och transparent. När en kris inträffar så publicera själv den informationen som ni kan om denna, visa att ni spelar med öppna kort och är tillgängliga för dialog.
 6. Öka på kommunikationsprocessen. När en kris inträffar så kommer folk att kräva svar och i sociala medier vill man ha svaret nu. Ska man finnas på Twitter eller Facebook så gäller det att man finns på plats och svarar fort och…
 7. …att man delegerar ansvar. En kommunikationsdirektör kan inte idag sitta som ensamt ansvarig för all kriskommunikation. Fans och följare kräver omedelbara svar och kommer inte acceptera att vänta på att ett officiellt uttalande släpps till media påföljande vardag. De som jobbar med dessa kanaler måste få mandat att kunna adressera frågor och kommentarer.
 8. Sociala medier kräver också att en ändring i tonaliteten. När en kris sker så vill inte kunder och intressenter få mekaniska medietränade svar upprepade till sig. Man vill att företaget ska visa medmänsklighet och empati.
 9. Efter att en kris har inträffat kommer förstasidorna i media att fokusera på något annat, men på nätet och i sökmotorresultaten lever krisen vidare i blogginlägg, diskussionstrådar och kommentarer. Här får man fundera som företag över vad man kan göra för att påverka den digitala bilden av ens företag och arbeta med sökmotoroptimering och närvaron på sociala kanaler.
 10. Timing är viktigt! Om man har genomlevt en kris så bör man kanske inte göra som Qantas gjorde – att bara några veckor efter en stor strejk med inställda flyg som följd starta upp en reklamkampanj på Twitter som bara gjorde kunderna ännu argare.

/Saranovember 17, 2011 by Otto Giesenfeld

Buffetts investering bekräftar insikter

Financial Times rapporterade den 14 november att superförvaltaren Warren Buffett köpt 5,5 procent av IBM. Hans motivering till aktieköpet ger starkt stöd åt mångåriga insikter från undersökningen KWD Webranking.

Investerare efterfrågar tydlig kommunikation av mål och strategier, och valet mellan att tillgodose den efterfrågan eller inte kan ha reella konsekvenser. Läs mer på KWD:s webbplats!oktober 17, 2011 by Sarah Östberg

Snart går startskottet för årsredovisningssäsongen – är du redo?

Är du inblandad i produktionen av ditt företags årsredovisning? Har ni inte haft uppstartsmöte än? Då är det hög tid.

Det finns inga enkla svar på hur en årsredovisning ska utformas. Val av kanal, ambitionsnivå och utformning i övrigt ska baseras på en analys av ditt företags behov. Hur använder just ditt företag årsredovisningen? Vilka är de prioriterade målgrupperna? Hur levererade ni mot uppställda mål under året? Vilka är era varumärkeslöften? En sak är i alla fall säker. Slutprodukten och processen blir bäst om ni som arbetar i projektet har en gemensam bild av vad ni vill uppnå.

Här kommer 10 snabba tips inför årets produktion:

 1. Starta i god tid med en workshop där ni pratar om ambitionsnivå, huvudbudskap, rollfördelning, kanaler, målgrupper etc.
 2. Utse en dedikerad projektledare som har tid, befogenheter och ledningens förtroende.
 3. Ta fram ett genomarbetat koncept och formspråk som håller flera år i rad och kom ihåg att för hög informationsdensitet gör innehållet svårläst, var inte rädd för luft på sidorna (Våga tänka annorlunda och sticka ut!)
 4. Beskriv er affärsmodell så pedagogiskt som möjligt och bjud läsaren på en beskrivning av marknaden – det går inte att förstå och bedöma bolaget om man inte förstår den omvärld det verkar i.
 5. Kom ihåg att korta texter läses mer – undvik floskler och pratiga texter, men glöm inte att inkludera fördjupande texter.
 6. Allt som kan göras före årsskiftet ska göras före årsskiftet!
 7. Förankra tidplanen hos ledningsgrupp, styrelse, jurister och ekonomiavdelning.
 8. Om du gör en webbaserad årsredovisning – glöm inte att utnyttja internet för att sprida den och se till att ha tillräcklig budget för att kunna utnyttja webbmediets fördelar genom animationer, filmer och möjligheter till fördjupning i innehållet
 9. Göm inte negativ fakta, ger trovärdighet att våga tala om negativa händelser, skapar större tillförlit till positiva händelser.
 10. Och siste men inte minst: säkerställ att alla inblandade har en gemensam målbild och att ni är överens om ansvarsfördelningen.

Och här är fallgroparna du ska se till att runda:

 1. Vd och ledningsgrupp bryr sig inte förrän de får ett satt korrektur i februari
 2. Projektledaren saknar befogenheter och gör bara som han/hon blir tillsagd
 3. För stor del av arbetet görs in-house parallellt med alla andra arbetsuppgifter
 4. Budskapen i årsredovisningen stämmer inte med det som står på webben
 5. Projektet startar för sent

/Sarah Östbergaugusti 12, 2011 by Otto Giesenfeld

Effective video by simple means

Corporate communicators can definitely learn from news media. This week, for example, the New York Times published the following 2-minute video on the riots in London:

http://video.nytimes.com/video/2011/08/10/opinion/100000000992337/what-is-driving-the-riots-.html?emc=eta1

It is gives a professional impression and communicates effectively, yet there is no evidence of any high-end equipment having been used in its production. Obviously, the NYT had access to some very striking imagery and video clips, but the narrative by Roger Cohen seems to have been recorded using the built-in camera of the very laptop computer on which he wrote the story.

One may assume that the editing was done by a specialist with an advanced video workstation, but any modern computer with inexpensive or bundled software would in fact have been sufficient.

Thus, a video that communicates a current story and is of professional quality with regard to the demands that web use sets can be produced without involving a team of experts. All that is needed is a message to communicate, a handful of reasonably good images to illustrate it and someone who is sufficiently handy with editing software. And, of course, a corporate communicator prepared to appear on moving images reading the message.

Such videos could routinely be attached to press releases – not least in order to appeal to smartphone and tablet users, to whom, in particular, it may be natural to watch the video before reading the text. Also, a well-filled video library gives opportunities for extra corporate exposure through services like YouTube.januari 6, 2011 by Helena Wennergren

The AGM is outdated – can the conversation be moved online?

Yesterday on the 5th of January, the Dutch IR Awards took place in Amsterdam. Apart from the awards ceremony, there were panel debates on different topics. One of the topics was whether the AGM (annual general meeting) was outdated or not.  As the entire event was simultaneously translated, me and some twenty other people were able to follow the discussion although it was in Dutch.

The AGM isn’t normally a subject that is of my interest, but this discussion caught my attention as soon as I heard the word ‘corporate website’ being mentioned.

 “Companies should have a conversation with their shareholders all year round – not only on the AGM”

was the view of the panel member who was in favour of changing the AGM. His suggestion was that the corporate website would be a perfect tool for this. I couldn’t agree more!

The general opinion among the audience – mainly IROs from Dutch listed companies such as AkzoNobel, DSM, Philips, SNS Reaal, TNT and many more – was however not that enthusiastic. They did agree that the AGM needed to be a bit different from today, but not all were ready to have the conversation with the shareholders and other stakeholders online. And to be honest, I don’t think it was only the online part that scared them off.

The awards ceremony took place during dinner, which of course was sponsored by consultants including ourselves with our sister companies within King Worldwide.

.november 17, 2010 by Helena Wennergren

Report from the east

Last week I attended Bank of New York Mellon’s DR Issuers’ seminar in Moscow. It was an event directed at Russian DR companies and among the 200 participants were IR professionals from Lukoil, Uralkali, Norilsk Nickel and other Russian companies.

The agenda focused of course on how Russian companies can improve their relations and communications with stakeholders. The Russian market is quite special. There are huge companies, and Russia is the world’s largest DR (depositary receipts) market by market cap. Still, the main market is local for many of the companies. Bank of New York Mellon presented their annual IR survey, which is global, and can be found on their website: http://www.adrbnymellon.com/IRSurvey.jsp. It showed some interesting facts about both IROs worldwide, and in Russia specifically.

Investor communications best practice panel

I was fortunate to participate in a panel on the topic ”Best practices in Investor Communications” together with representatives from M: Communciations, Taylor Rafferty, Bank of NY Mellon and Thomson Reuters. Many of the questions we received from the audience was about crisis situations. How do you handle something that you cannot predict?

Risks and crisis situations

The panel agreed that the response to that is that you can predict up to 90 % of crisis situations. BP MUST have discussed the risk of something like the Deepwater Horizon situation; in companies’ risk plans they have to consider risks in the business, risks that might appear due to key staff or external factors that affect their business.

Online communications – lack the tradition of sharing and transparency

My perspective in the panel was of course the online. Russian companies aren’t leading in online corporate communications. Looking at the Russian results of H&H Webranking 2009 (the 2010 result is not official yet, about to be announced soon) – the average score of Russian companies was approximately 30 points, while the Europan average was then just above 48 points.

My theory, which was confirmed at this event, is that Russian companies don’t have the tradition of sharing information – not internally and not externally. And as IR website best practice is mainly about being transparent and sharing information with your stakeholders, it requires a change of mindset among the Russians. Especially for those companies that want to compete internationally, and that have international stakeholders in analysts, shareholders, media etc.

However, I know that some of the Russian companies have quite high ambitions with their online corporate communications, and I don’t think it will take too long until some of them will take a big leap and be as good as the top 50 companies of H&H Webranking. I look forward to that!

Btw – here is my presentation from the event:november 16, 2010 by Carina Silberg

Sju frågor om hållbarhetsredovisning som VD och styrelse borde ställa sig

Ernst & Young har nyligen publicerat en rapport om hållbarhetsredovisningar som ger interna argument och svar på varför företag bör överväga att vara mer transparenta om sitt hållbarhetsarbete.

1. Vem hållbarhetsrapporterar?

Mer än 3 000 företag globalt, och mer än två tredjedelar av Fortune Global 500.

2. Varför rapportera om hållbarhetsarbete om det är frivilligt?

Alltfler externa intressenter, som tex institutionella investerare förväntar sig det. Genom att rapportera kan företag identifiera förbättringsåtgärder, stärka compliance-kultur och stärka sitt varumärke och renommé.

3. Vad ska en hållbarhetsredovisning innehålla?

Enligt E&Y ska rapporten innehålla nyckeltal som är relevanta med hänsyn till branschen och verksamheten. Fyra principer för att avgöra vad som skall inkluderas enligt Global Reporting Initiative (GRI) är; väsentlighet (materiality), intressenthänsyn (stakeholder inclusiveness), hållbarhetssammanhang (sustainability context) och fullständighet (completeness).

4. Vilken styrning, system och processer krävs för att rapportera om hållbarhet?

Styrning kräver förankring hos och mandat från högsta ledningen samt tydlig rapporteringsstruktur. Det behövs även system och processer som hjälper företagen att samla in, lagra och analysera hållbarhetsinformation.

5. Måste hållbarhetsredovisningar bestyrkas av tredje part?

Inte för närvarande, men de utsätts för allt tuffare granskningar enligt E&Y. Om trenden fortsätter spås förväntningarna hos läsarna och användarna av hållbarhetsinformationen om trovärdig tredjepartsgranskning öka.

6. Vilka är utmaningarna och riskerna med att rapportera?

Det finns flera utmaningar med hållbarhetsrapportering – tex kvalitet i data, hitta rätt balans mellan positiv och negativ information, att ständigt visa förbättrade resultat och att lyckas göra rapporten läsvänlig och koncis.

7. Hur kan företag få mesta möjliga värde av att hållbarhetsrapportera?

Hållbarhetsredovisningen borde vara obligatorisk läsning för samtliga medarbetare, och kan vara ett värdefullt verktyg när man kommunicerar med externa målgrupper. Genom att formulera målsättningar i form av nyckeltal ökar trycket på företaget att leva upp till utfästa mål och rapporteringen blir ett verktyg för uppföljning.

Och för att skapa bra kommunikation…

Ernst & Young har helt rimliga frågor och svar – men som kommunikatör skulle jag helt klart vilja lägga till några punkter. Och då är det resonmangen som föds ut den där viktiga frågan som man alltid bör ställa sig när företaget är avsändare och som man absolut bör ställa sig inför en hållbarhetsredovisning för att säkra att det också blir en viktig del av företagets värdeskapande kommunikation;

Vem är målgruppen och hur når jag fram?

Vem som ska läsa och ta till sig innehållet i redovisningen kommer att påverka hur den bäst utformas. Den där omfattande och detaljerade bibeln som innehåller precis all information läses kanske framför allt av en initierad och expertorienterad grupp, tex SRI eller ESG-analytiker och ansvarsfulla investerare, eller kanske en intresseorganisation.

För att nå fram till medarbetare, kund, kundens kund eller media måste innehållet utformas på ett mycket tydligare och tillgängligare sätt, där det som är verkligt viktigt står ut och där företaget tvingas prioritera bland information och budskap.

Hur kan ett koncentrat av det allra viktigaste paketeras i digital kommunikation, informationsbroschyrer eller andra format eller forum för att möta mottagaren på dennes villkor?oktober 15, 2010 by Carina Silberg

Nya CSR-konsulter på H&H i seminarium om hållbarhetsredovisning

Häromdagen hade vi ett seminarium om Hållbarhetsredovisningar och hur företag kan effektivisera sin CSR-kommunikation med redovisningen som utgångspunkt. Tommy Borglund, ansvarig för CSR-tjänster på H&H, modererade och det var extra roligt att få höra tre av våra senaste tillskott till CSR-teamet berätta mer om sina erfarenheter.

Martin Behm, Creative Director på H&H, visade också goda exempel på hur utformning och design kan bära budskap och tillgängliggöra information. Dessutom gav Judith Wolst, konsult inom social media, flera konkreta tips på hur innehållet från redovisningen kan paketeras i sociala media och hur företag kan använda sociala media i olika faser av sin kommunikationsprocess och för aktiv dialog. Helt klart kan form och kanal utnyttjas på en mängd sätt för att öka effektiviteten och integrera kommunikationen bättre.

Redovisning som hävstång för internt arbete

Från Lina Andersson som började på H&H i september fick vi höra mer om hur man tidigt i sin redovisningsprocess kan förbereda sig inför en granskning. Linas bakgrund är som hållbarhetsexpert på revisionsbyrån KPMG. Budskapet var att oavsett om man väljer att låta extern part granska eller ej så är ordning på torpet A och O för att kunna förbättra sitt arbete och sina resultat – för att nå intern nytta och inte ”bara” en bra redovisning.

Våga välja!

Karolina Dubowicz som också är ny på H&H, men med flera års erfarenhet av att jobba brett med CSR-kommunikation på H&M, berättade om vikten att våga göra vägval och använda rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt kanal för att nå fram. Keep it simple från starten och utveckla över tiden! Genom att väga den interna nyttan mot den externa informationsefterfrågan kan företagen hitta sin kostym, och XL – som i betydelsen en väldigt omfattande redovisning – passar inte alla.

Snart nya siffror från H&H Webranking – Spotlight Report CSR

Sedan i våras jobbar Maria Karlsson i CSR-teamet hos H&H och är ansvarig för H&H Spotlight Report Corporate Social Responsibility från H&H Webranking. Maria har redan hunnit med en hel del – med examen från Handelshögskolan, studier vid KTH, politiskt engagemang och flera år som lärare. Hon visade några tidiga resultat från undersökningen som blir helt klar längre fram i höst. CSR fortsätter att vara en viktig fråga för ekonomijournalister och analytiker som bidrar till protokollet för H&H Webranking och antalet kriterier har växt ytterligare i årets ranking.

Det kommer mera…

CSR-teamet har dessutom knutit till sig Hans De Geer, professor i företagsetik, som Senior Advisor. Hans behåller sitt engagemang i Handelshögskolan i Riga och i Centrum för Näringslivshistoria, men är rådgivare hos H&H. I höst kommer Hans särskilt att driva projekt kring anti-korruptionsarbete.

Presentationen från seminariet den 12 oktober ligger på SlideShare.Sidor:«123»